Play Video

ประมวลความเคลื่อนไหว "ปลุกกรุงเทพฯ"

Candidate

ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

หมายเลข 4

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อายุ 45 ปี

ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร  พรรคประชาธิปัตย์

การทำงานที่ผ่านมา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นโยบาย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 (คลิกดูประวัติ)

วิโรจน์
ลักขณาอดิศร

 (คลิกดูประวัติ)

สกลธี ภัททิยกุล

 (คลิกดูประวัติ)

วีรชัย
เหล่าเรืองวัฒนะ

 (คลิกดูประวัติ)

พล.ต.อ.อัศวิน
ขวัญเมือง

 (คลิกดูประวัติ)

รสนา โตสิตระกูล

 (คลิกดูประวัติ)

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

 (คลิกดูประวัติ)

วัชรี วรรณศรี

 (คลิกดูประวัติ)

ศุภชัย ตันติคมน์

 (คลิกดูประวัติ)

น.ต.ศิธา ทิวารี

 (คลิกดูประวัติ)

ประยูร ครองยศ

 (คลิกดูประวัติ)

พิศาล
กิตติเยาวมาลย์

 (คลิกดูประวัติ)

ธเนตร วงษา

 (คลิกดูประวัติ)

ศศิกานต์
วัฒนะจันทร์

 (คลิกดูประวัติ)

อุเทน ชาติภิญโญ

 (คลิกดูประวัติ)

สุมนา
พันธุ์ไพโรจน์

 (คลิกดูประวัติ)

อมรพรรณ
อุ่นสุวรรณ

 (คลิกดูประวัติ)

นิพัทธ์พนธ์
สุวรรณชนะ

 (คลิกดูประวัติ)

วรัญชัย โชคชนะ

 (คลิกดูประวัติ)

เฉลิมพล อุตรัตน์

 (คลิกดูประวัติ)

โฆสิต สุวินิจจิต

 (คลิกดูประวัติ)

พล.ต.ท.มณฑล
เงินวัฒนะ

 (คลิกดูประวัติ)

กฤตชัย
พยอมแย้ม

 (คลิกดูประวัติ)

พงศา ชูแนม

 (คลิกดูประวัติ)

วิทยา
จังกอบพัฒนา

ประเด็นจับตา ตัวชี้วัดคุณภาพเมือง

BKK Explainer

ชวนทำความเข้าใจกรุงเทพมหานคร

Bangkok Active ฟังเสียงกรุงเทพฯ

เวทีระดมข้อเสนอเชิงนโยบายจากประชาชน ส่งตรงถึงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ร่วมสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ร่วมแชร์แนวคิดของคุณ

ถามตอบ เข้าใจก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก.​