สกลธี ชูใช้ “ล้อ ราง เรือ”​ส่งคนเที่ยวย่านฝั่งธน​

วันนี้ (10 พ.ค. 65) นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 3 กล่าวระหว่างลงพื้นที่ในช่วงเช้า จากตลาดเช้าวัดอินทาราม และสำรวจเส้นทางเรือที่ผ่านทั้ง 4 เขตใน กทม. ได้แก่ เขตบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ และตลิ่งชัน ว่าวันนี้จากการลงพื้นที่ตลาดเช้าวัดอินทาราม ยังคงได้รับการร้องเรียนเรื่องขยะ โดยประชาชนขอให้เร่งจัดการแก้ไข ซึ่งตามที่ตนได้ชี้แจงนโยบายมาตลอดว่า ใน “สกลธีโมเดล” ให้ความสำคัญและมีแนวทางชัดเจนว่าจะเพิ่มวันจัดเก็บ เพื่อลดปริมาณขยะไม่ให้สะสม และการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทนก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำ 

 

นอกจากนี้ ในการลงเรือสำรวจเส้นทางเรือ จากท่าวัดนาคกลางมาจนถึงท่าเรือตลาดพลู ก็พบว่า ในบริเวณนี้สามารถที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เพราะมีความโดดเด่นเรื่องประวัติศาสตร์ เพราะมีความเชื่อมโยงกับพระเจ้าตากสินมหาราช รวมทั้งวิถีชุมชนบริเวณนี้ก็เป็นที่น่าสนใจ สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชน สามารถทำมาค้าขาย เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อีกด้วย

 

“บริเวณนี้มีความโดดเด่นเรื่องของวิถีชุมชนและเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์สำคัญ สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างที่วัดนาคกลางซึ่งเป็นวัดที่พระเจ้าตากสินทรงสร้างไว้ รวมไปถึงริมฝั่งคลองสองข้างทางก็มีทั้งโฮมสเตย์ วิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลอง ซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเพิ่มความสะดวก ด้วยการเชื่อมระบบคมนาคมตามนโยบายสกลธีโมเดล เชื่อม ล้อ ราง เรือ  เพราะในย่านนี้มีครบ ทั้งรถไฟฟ้า คลอง ซึ่งสามารถทำได้ทันที ก็จะสามารถให้ผู้คนเข้าถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่นี้ได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกด้วย”