วิโรจน์ หาเสียงในตลาดย่านบางกะปิ และ แฮปปี้แลนด์

วันนี้ (4 พ.ค. 65) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครเบอร์ 1 พรรคก้าวไกล หาเสียงในตลาดย่านบางกะปิ และ แฮปปี้แลนด์ โดยระหว่างการหาเสียง มีกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้าง และคนขับรับส่งอาหารเดลิเวอร์รี่ มาทัก และถามถึงนโยบายว่า จะช่วยกลุ่มรับส่งอาหารฯ ไดัอย่างไรบ้าง รวมถึงค่าน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งนายวิโรจน์ ได้ตอบว่า ต้องเปิดเมือง ให้เศรษฐกิจการค้าขาย มีรายได้ดี  และเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่กรุงเทพมหานคร จะเป็นเมืองนำร่อง ไม่บังคับใส่หน้ากากอนามัย การใส่หน้ากากอนามัยช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ให้เป็นเรื่องความสมัครใจ จากนั้นจะได้เห็นบรรยากาศการค้าการขาย การท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นเต็มที่ และประชาชนจะได้จับจ่ายอย่างสะดวกมากขึ้น และกลุ่มคนขับวินหรือกลุ่มฟู้ดส์เดลิเวอรี่ก็จะมีลูกค้าเพิ่มไปด้วย