ปิดหีบเลือกตั้ง เริ่มนับคะแนนผู้ว่าฯ กทม.

วันนี้ (22 พ.ค. 65) บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งแขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายหลังการปิดหีบในเวลา 17.00 น. มีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมนับคะแนนไปกับเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย ท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19