บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งชุมชนบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2

วันนี้ (22 พ.ค. 65) เวลา 14.20 น. บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งลานกีฬาชุมชนบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง ในยามบ่ายยังคงคึกคัก จุดนี้มีทั้งหมด 9 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิรวมประมาณ 6,300 คน  เขตลาดกระบังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 139,061 คน แขวงคลองสองต้นนุ่น ที่มีชุมชนร่มเกล้าเป็นชุมชนใหญ่ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 52,314 คน มากที่สุดจากทั้งหมด 6 แขวงของเขตลาดกระบัง