ดร.ศุภชัย ย้ำนโยบาย “สุขภาพคน กทม. ต้องแข็งแรง”

วันนี้ (19 พ.ค. 65) ดร.ศุภชัย ตันติคมน์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 10 ย้ำนโยบาย “สุขภาพคนกรุงเทพฯ ต้องแข็งแรง” ให้คนกรุงเทพฯ ตรวจสุขภาพเชิงรุกป้องกันโรคฟรี พร้อมสนับสนุนอาสาสมัครทุกกลุ่ม เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน

 

ดร.ศุภชัย กล่าวว่า นโยบายตรวจสุขภาพฟรี จะทำให้คนกรุงเทพฯ ปลอดโรค 6 โรคอันตราย เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ส่วนนโยบายปลอดภัย คือช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุบนท้องถนน และผู้ป่วยฉุกเฉิน อาสาสมัครทุกกลุ่ม จะเป็นกำลังเสริมให้ศูนย์เอราวัณ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ในรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้ทีมอาสาสมัครกู้ชีพ

 

ดร.ศุภชัย ยังกล่าวอีกว่า คนกรุงเทพฯ ต้องเข้าถึงระบบสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะสร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้คนกรุงเทพฯ