Home ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ใกล้บ้าน ‘วิโรจน์’ บุกแฟลต ‘นายพล’ เล็งขอที่ราชพัสดุ สร้างที่พักให้คนจนได้อยู่ในเมือง