Home การเมืองและการมีส่วนร่วม จับตา ! เลือกตั้ง กทม.-พัทยา ผ่าน ’22 พฤษภาคม’ จะเรียกสิ่งที่เสียไปคืนกลับมาได้หรือไม่ ?

จับตา ! เลือกตั้ง กทม.-พัทยา ผ่าน ’22 พฤษภาคม’ จะเรียกสิ่งที่เสียไปคืนกลับมาได้หรือไม่ ?

by localElect